Søhelten Niels Juel

Hotel & Fiskerestaurant Niels Juel er opkaldt efter admiral Niels Juel (1629-1697).

Navngivningen "Niels Juel" er ikke tilfældig valgt, idet egnen her var rammen om vor store søhelt Niels Juels barndom. Niels Juels forældre, landsdommer i Jylland, rigsråd Erik Juel og Sophie Sehested rejste under trediveårskrigen med deres børn til Norge - og her fødtes Niels Juel d. 8. maj 1629 i Kristiania.

Efter fredsslutningen i Lübeck 12. maj samme år vendte familien tilbage til Jylland - til herregården Torp mellem Thisted og Hjørring, kun 1/2 mil fra havet. 13 år gammel blev Niels Juel af kong Christian den Fjerde antaget som page for kongens søn, prins Frederik, der senere, som Frederik den Tredie, sendte Niels Juel til uddannelse på det kgl. Akademi i Sorø.

Efter et års studier på det kgl. Akademi i Sorø, sendte kongen ham på rejse, og da Niels Juels interesser allerede fra barndommen drejede sig om søen, rejste Niels Juel til Holland, der besad en stor flåde. Under den hollandsk-engelske krig i 1652 meldte Niels Juel sig til tjeneste under admiral Tromp. Niels Juel udmærkede sig, og da han blev yndet i admiralitetet, fik han lejlighed til at erhverve sig stor duelighed og kundskaber om søkrigsførelse.

Niels Juel vendte hjem til Danmark i 1656, blev hofjunker for Frederik den Tredie, og senere samme år kaptajn for skibet "Den sorte Rytter". Dette var begyndelsen til en eventyrlig karriere. Admiral Niels Juels navn lever i Danmarks historie som et af de største. Først og fremmest på grund af Niels Juels heltebedrifter i krigstiden, men også fordi han i fredstid kæmpede for, at danskerne skulle være herrer i eget hus. Eftertiden vil mindes Niels Juels navn, så længe der er vand i havet. Blandt de mænd, Danmark står i dybeste gæld til for deres indsat for fædrelandet i svundne tider, hører Niels Juel til blandt de første.

Niels Juels største bedrift var dog sejren over en overlegen svensk flåde i søslaget ved Køge Bugt den 1. juli 1677. Niels Juel gjorde sig bemærket i hele Europa - den svenske flåde mistede 20 skibe uden et eneste dansk skib gik tabt. I dag mindes Niels Juel både på Holmens Kanal i København og på fiskerestaurant Niels Juel i Klitmøller.

Nedenfor skrænten øst for Hanstholm (tæt ved Klitmøller) ligger voldstedet fra den middelalderlige borg Torp, der senere blev herregård. Her havde søhelten Niels Juels sin barndom. I 1600-tallet var Torp ejet af rigsråd Erik Juel, hvis søn Niels Juel tilbragte en del af sin barndom her og i Klitmøller - dengang kunne man dog ikke få fiskebuffet eller bo hos Hotel & Fiskerestaurant Niels Juel.